Pes má krásu bez ješitnosti,sílu bez krutosti

a lidské cnosti bez lidských necností.

Lord Byron